Spisvakter

Vi har mer än 10 års erfarenhet av arbete med säkerhet i hemmet och tryggt boende. Vår erfarenhet och kunnande ligger till grund för utformningen av C.STATUS™ och Spisvakt för elcentralen. Hela systemet är framtaget i Sverige och produceras här för att få en jämn och hög kvalité. Hög funktionalitet och låg installationskostnad gör Spisvakt för elcentralen till ett naturligt förstahandsval vid nybyggnation och renovering av bostäder idag!

Våra spisvakter överenstämmer med specifikationerna i Brandsäkert hem®

På den här sidan hittar du information om våra spisvakter

Spisvaktsfilm - Så fungerar våra spisvakter i praktiken

Om man glömmer en kastrull eller stekpanna på spisen finns risk att en spisbrand uppstår. Den här filmen visar hur våra spisvakter indikerar rökutvecklingen som uppstår och stänger av spisen innan en brand uppstår. Vår spisvakt testades av SP i 2011 och den stängde av spisen innan brand uppstod i samtliga testfall! Det kanske låter självklart men det var inte många som levde upp till det! Kontakta oss om du vill veta mer om testet.

Ladda ner

  • spisvaktsfilm_3_0001 (wmv)

    Filmen är 3 minuter lång men den är sparad som högupplöst wma-fil så det kan ta ett par minuter att ladda ned denKöksvakt / Spisvakt för elcentralen

Spisvakt för montage i elcentral är basen för en brandsäker bostad. Den övervakar grupperna till spisen och valda eluttag och kan stänga av dessa vid fara. Spisvakten monteras på DIN-skena i elcentralen vilket ger en ren och enkel installation utan lösa enheter bakom spisen.

Spisvakten är 4-kanals och innehåller fem strömtransformatorer som kan mäta valda grupper i elcentralen samt en enkel bastimer på två kanaler som kan ställas till en maxtid på 1-2-4 tim. Den stänger av spisen och anslutna eluttag efter inställd tid (kan också kopplas ur).

Spisvakten säljs i färdiga paket:
Paket T: Timerenhet med tydliga, röda siffror. Rökdetektor för spisvaktsfunktion.
Paket A: Helautomatisk spisvakt med rökdetektor och persondetektor

Spisvakt S - En spisvaktsrevolution

Vår nya Spisvakt S monteras i kökstaket, helt fristående från spisen. Där är den helt ur vägen och du märker aldrig av den vid vanlig matlagning. Men om olyckan är framme så stänger den av spisen innan* det börjar brinna. Lika enkelt som självklart!

Totalkostnaden för den här lösningen är så låg att den kan monteras vid all nybyggnation och renovering! Äntligen finns det ett riktigt bra sätt att minska antalet spisbränder i svenska hem. Det kallar vi en fristående revolution!

Spisvakt H - helautomatisk med rörelse- och rökdetektering

C.STATUS™ Spisvakt ger bra övervakning av spisen. En rökdetektor monterade i kökstaket tjuter och stänger av spisen vid rökutveckling, långt innan en brand uppstår*.

Spisvakten har en persondetektor inbyggd i ROPA-enheten för att slippa falsklarm när man steker en grillbiff eller liknande. Rökdetektorn kopplas då ur när någon är i köket och kopplas automatiskt in igen om personen lämnar köket.

För ytterligare säkerhet har spisvakten en valbar timerfunktion som stänger av spisen då ingen vistats i köket under en förinställd tid 15 min – 4 tim (kan kopplas bort). Spisen fungerar precis som vanligt, inga nya handgrepp!

Spisvakt D - en spisvakt med tydliga, röda siffror

C.STATUS™ Spisvakt ger bra övervakning av spisen. En rökdetektor monterade i kökstaket tjuter och stänger av spisen vid rökutveckling, långt innan en brand uppstår*. Om rökdetektorn löst ut så återställs den med timerknappen vid sidan av spisen. Den används också för att tillfälligt (5 min) koppla bort brandvarnaren om man ska steka eller göra något som osar kraftigt (s.k. pausfunktion).

För ytterligare säkerhet har spisvakten en valbar timerfunktion för att förhindra att spisen står på för länge. Med ett tryck på återställnings/timerknappen kan spisen användas i en förinställd tid (10min – 9 timmar). Timerenheten visar med stora, röda siffror hur lång tid som återstår. Spisen startas direkt med spisvreden vilket gör att en automatisk nedräkning på inställd tid startar. Då slipper användaren lära in nya handgrepp.

© GPBM Nordic AB | Argongatan 2B, SE-431 53 Mölndal | Telefon: +46 (0)31-799 16 00

e-post. info@sensagon.se | www.sensagon.se

MADE BY ohappa