Kundreferenser

Under 2007 utvärderade vi på Micasa Fastigheter trygghetssystemet C.STATUS hos tio hyresgäster i Reimersuddes seniorboende. Utvärderingen visade att hyresgästerna till största delen tyckte att systemet var bra och åtta av tio har valt att behålla det efter försökets slut.Vi är nöjda med resultatet av utvärderingen. Det är mycket positivt att vi nu kan erbjuda våra hyresgäster produkter som hjälper minnet och ökar känslan av trygghet.

Anders Nordstrand,
VD Micasa Fastigheter.

I vår visninglägenhet för trygghetsboende finns C.STATUS installerat. Alla bör känna till bra produkter som skapar trygghet. Vårt arbete är att ge kommunens invånare en så bra tillvaro som möjligt på äldre dar. Det här trygghetssystemet är så enkelt och naturligt att alla har nytta av det.

Pia Eklund, omsorgschef
i Hudiksvalls Kommun.

Väsbyhem vidareutvecklar sitt koncept för seniorbostäder. För våra drygt 350 seniorbostäder har vi tagit fram ett koncept för ökad trygghet. I utvecklingsarbetet av vår
senaste nyproduktion av just seniorbostäder i centrala Upplands Väsby kändes det självklart att utrusta det med
Sensagons trygghetssystem C.STATUS.

Jan Hedberg
marknadschef AB Väsbyhem

© GPBM Nordic AB | Argongatan 2B, SE-431 53 Mölndal | Telefon: +46 (0)31-799 16 00

e-post. info@sensagon.se | www.sensagon.se

MADE BY ohappa