Nyheter

2013-08-30

Växjö's visningslägenhet i media

Projektet med att hitta olika former av tekniklösningar för äldre och personer med funktionsnedsättning är en samverkan mellan omsorgsförvaltningen i Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Växjöhem och Wexnet. Läs och lyssna på länkarna nedan för mer information.

2013-02-14

Örebro Science Park och Robotik

Läs mer om satsningen på forskning i Örebro Science Park i en artikel på Mitt Nu, Seniorernas plats i media. Vi tackar för det fina omdömet för C.STATUS i slutet på artikeln om Robotik.

2012-09-27

Vitensentret i Drammen invigt

Idag invigdes Vitensentret i Drammen. Vår norska samarbetspartner Caretech AS har bidragit med kunskap och utrustning. Läs mer om Vitensentret och se en presentationsvideo på nedanstående länkar.

2012-06-21

Gruppboende med C.STATUS™ står färdigt

Frösunda LSS's gruppboende i Lövstalöt står nu klart för inflyttning. Det är det första gruppboendet som är utrustat med C.STATUS™ trygghetssystem och spisvakt för att få både en Trygg Bostad och ett Brandsäkert Brandsäkert hem®. Läs mer på Frösunda LSS AB's hemsida.

2012-04-26

Kartläggning av teknikstöd

Hjälpmedelsinstitutet har som ett regeringsuppdrag gjort en enkätundersökning över hur Sveriges kommuner ser på användningen av teknikhjälpmedel för att möjliggöra kvarboende och en högre livskavlité för äldre. Kartläggningen visar att kommunerna tror att efterfrågan på teknikstöd för
äldre i ordinärt boende kommer att öka under de närmaste tre åren. Som exempel tror 74% att efterfrågan på Påminnelsehjälmedel kommer att öka. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från HI's hemsida.

2012-03-30

Frösunda LSS AB väljer C.STATUS™

Frösunda LSS AB har bestämt sig för att utrusta sina nya gruppboenden med Sensagons system för Trygg Bostad som också uppfyller normen för Brandsäkert hem®.

2012-03-30

Sensagons grundare intervjuad

Som ett led i att visa goda exempel på sociala innovationer för äldre filmade Idékatalogen en intervju med Jan Beckius om C.STATUS™ och Sensagons grundidé. Idékatalogen är ett uppdrag som VINNOVA fick från Socialdepartementet under hösten 2011. Läs mer på Idékatalogens hemsida och se filmen på Vimeo med länkarna nedan.

2012-02-01

Läs mer om våra spisvaktskoncept

Sensagon lanserar två spisvakter inom ramen för Brandsäkert hem ® och Trygg Bostad. Till C.STATUS ™ systemet finns nu en spisvakt som byggs in direkt i elcentralen! Perfekt vid nybyggnation och renovering av bostäder. Inget krångel med lösa enheter i köket. Mycket kostnadseffektivt montage. Den har förutom spisvaktsfunktionen också inbyggd timer för ett eller flera eluttag i köket. Den andra är helt fristående och monteras i kökstaket. Den styr en kontaktor i elcentralen och är så kostnadseffektiv att den kan bli standard vid all nybyggnation! Läs mer under fliken "Produkter".

2012-01-30

Eskilstuna satsar på visningsmiljö för äldre

Den 10:e februari invigs en ny visningslägenhet i Eskilstuna som ett samarbete mellan kommunen, Kommunfatsigheter och FoU i Sörmland. Målet är att sprida information om teknik- och trygghetslösningar. Målgruppen är kommuninnevånare, vårdpersonal, kommunpersonal m.fl. Erica Andersta som driver projektet "Om vi gör det tillsammans" tycker det är självklart att visa upp C.STATUS som ett bra hjälpmedel. Projektet har stöd från Hjälpmedelsinstitutet.

2011-11-01

C.STATUS i forskningslägenhet i Örebro

I en av de nybyggda seniorlägenheterna vid Ängen invigdes i maj en unik samverkanssatsning. Då öppnades dörrarna till det som kommer att bli en forsknings- och innovationslägenhet. Här ska robotikforskningen på Örebro universitet tillsammans med offentliga aktörer och företag inom en rad olika branscher visa upp,testa och utveckla smarta lösningar för äldres hemmamiljö.
Sensagon deltar med ett C.STATUS system i visningsmiljön och har för avsikt att delta i samarbete med forskare och andra företag i regionen.

 
Sida:  1 2 3 4

© GPBM Nordic AB | Argongatan 2B, SE-431 53 Mölndal | Telefon: +46 (0)31-799 16 00

e-post. info@sensagon.se | www.sensagon.se

MADE BY ohappa