Sensagon AB

GPBM Nordic förvärvar Sensagons Smart Care-verksamhet

SOM ETT STEG I RÄTT RIKTNING FÖR ATT YTTERLIGARE DIGITALISERA HEMSÄKERHET OCH VÄLFÄRDSTEKNOLOGI FÖRVÄRVAR NU GPBM SENSAGONS SMART CARE VERKSAMHET

SPISVAKTER - PÅMINNELSESYSTEM - TRYGGHETSSYSTEM - VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

OM SENSAGON:
Vårt mål är att ge människor en tryggare tillvaro. Med våra lösningar får man bättre koll på saker i hemmet. Att ha koll minskar oro. Man känner sig trygg och mår bättre. Därför vill vi hjälpa kommuner, fastighetsbolag och vårdbolag att erbjuda sina kunder tryggare boenden.

Vår ledstjärna är enkelhet. Det ska vara enkelt att använda, installera och underhålla våra lösningar. Enkelheten kombinerat med modern och tilltalande design gör att våra produkter lever upp till devisen – produkter som äldre behöver och alla vill ha.

Våra produkter uppfyller normen för Brandsäkert hem ® och innehåller både spisvakt och nätmatade brandvarnare. Vi vill aktivt bidra till en nollvision i antalet bostadsbränder. Läs mer på våra produktsidor.

Sensagon bildades 2006 som ett resultat av grundarnas tidigare engagemang i frågor runt kvarboende och teknik i hemmet. Vi har bland annat deltagit i regeringens satsning på ”Teknik för äldre” för att göra våra lösningar mer tillgängliga.

Trygghet står ofta högt på dagordningen för såväl hyresgäster och hyresvärdar som för politiker och andra beslutsfattare. Tryggt boende och Trygghetsboende kommer att vara aktuella frågor under många år – vårt bidrag är C.STATUS ™.

Som en del av GPBM får vi nu resurser att komma ut bredare med våra framgångsrika koncept så att fler kan ta del av fördelarna med ett Tryggare boende!

Aktuellt

2016-11-30

GPBM går in i Smart Care-branschen

Som ett steg i rätt riktning för att ytterligare digitalisera hemsäkerhet och välfärdsteknologi förvärvar vi nu Sensagons Smart Care-verksamhet.

Läs mer

2016-10-02

Nytt Personal-till-personallarm

Vi har nu lanserat ett nytt larmsystem för mindre vårdboenden, gruppbostäder och liknande anläggningar.

Läs mer

2016-10-01

Sensagon har flyttat

Nu händer det mycket på Sensagon. För att vara ärlig så har det alltid hänt mycket, egentligen för mycket för att hinna med sociala media i alla fall! Att vi flyttade till Göteborg för 2½ år sedan borde vi kanske ha annonserat bättre så det får bli "bättre sent än aldrig"!

Läs mer

2015-03-02

ASSA 510- 50 MO till C.STATUS

Efter kontakter med ASSA finns nu låset ASSA 510 i en ny version med tillägget "MO". ASSA 510-50 MO kan nu användas till C.STATUS Panel och Nyckelbricka.

Läs mer

2014-11-17

Sensagon & Byggfakta

Nu kan projektörer enkelt hitta våra system genom att söka i Byggfakta!

Läs mer

2014-06-15

Information om lås

Våra system fungerar tillsammans med de flesta ASSA-lås men med vissa undantag.

Läs mer

2014-04-29

Ny teknik ger äldre tryggare tillvaro

I Karlshamn pågår ett projekt som syftar till att ge äldre tryggare hem. Norska Caretech A/S driver projektet med Sensagon som underleverantör. Läs mer i artikeln nedan.

Läs mer

2014-01-16

Uppdrag granskning om digitala trygghetslarm

Uppdrag granskning 2014-01-15 visade på bristerna i de analoga trygghetslarmen och fördelarna med de digitala trygghetslarmen. Vi på Sensagon är stolta att framhålla att vårt system för Trygg Bostad, C.STATUS™, alltid har arbetat med digital teknik.

Läs mer

2014-01-03

Ny adress

Vårt försäljningskontor flyttar till Göteborg och öppnar 10 januari i nya lokaler. Adressen blir: Omvägen 2H, 412 75 Göteborg. Telefonnummer är detsamma.

Läs mer

2013-08-30

Växjö's visningslägenhet i media

Läs mer i media om samverkan mellan omsorgsförvaltningen i Växjö kommun, Landstinget Kronoberg, Växjöhem och Wexnet som resulterat i en nyöppnad visningslägenhet och framtida tester hos personer i Växjö.

Läs mer

© GPBM Nordic AB | Argongatan 2B, SE-431 53 Mölndal | Telefon: +46 (0)31-799 16 00

e-post. info@sensagon.se | www.sensagon.se

MADE BY ohappa